به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم - محمد حسین پویانفر

دانلود صوت
متن قطعه : به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد حرامم باد مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به