زیارت نامه حضرت علی اکبر - متفرقه

1078 مشاهده
متن قطعه : زیارت نامه حضرت علی اکبر

السَّلامُ عَلَیک یا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ السَّلامُ عَلَیک یا ابْنَ نَبِی اللّٰهِ السَّلامُ عَلَیک یا ابْنَ أَمیرِ الْمُؤْمِنینَ السَّلامُ عَلَیک یا ابْنَ الْحُسَینِ الشَّهیدِ السَّلامُ عَلَیک أَیها الشَّهیدُ ابْنُ الشَّهیدِ السَّلامُ عَلَیک أَیها الْمَظْلُومُ ...

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به