به روزگار سیاهی که شب حصار نداشت - ابوذر بیوکافی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : به روزگار سیاهی که شب حصار نداشت

به روزگار سیاهی که شب حصار نداشت جهان جزیرۀ سبزی در اخیار نداشت گلوی خاک پر از دردهای خون آلود و انجماد زمین رنگی از بهار نداشت از این کویر نسیمی سر عبور نداشت به غیر تیرگی اینجا کسی حضور نداشت صدای عشق به گوش زمین نمی‌آمد در آن سیاهی سنگین ستاره نور نداشت

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به