نوکریامو اشک چشامو - محمد حسین پویانفر

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : نوکریامو اشک چشامو

نوکریامو اشک چشامو خراب کردم همه سینه زنیامو بگو چیکار کنم که بشنوی صدامو حق داری انداختی عقب کرب و بلامو رو برنگردون از من یا حسین‌ عفوا‌ یا‌ حسین‌ عفوا یا حسین شرمندتم من قلبا یا حسین‌ عفوا یا حسین‌ عفوا یا حسین

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به