من برات با چشمای ناقابل گریه می‌کنم - مجید بنی فاطمه

برچسب ها
متن قطعه : من برات با چشمای ناقابل گریه می‌کنم

من برات با چشمای ناقابل گریه می‌کنم منم اون که برات از ته دل گریه می‌کنم منم اون که بیچارم و هر چی که دارم و از همین اشکا گرفتم تا برا تو اشکم چکید با هزاران امید تو رو از خدا گرفتم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به