السلام علیکم یا اهل بیت النبوة

برچسب ها
متن قطعه : السلام علیکم یا اهل بیت النبوة

السلام علیکم یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة دنیامون اهل بیته اهل بیت (ع) دنیانا عقبامون اهل بیته و آخرتنا یا مولا لک لبیک یا مولا لک لبیک عشق من سامراته سامراتک عشقی قبله ی من خاک پاته والتراب الذی بقدمک هو قبلتی بهشت رؤیایی من صحن و سراته و جنتی التی احل بها هی صحنک و حرمک قربون اسم زیبات جعلت فداء لاسمک الجمیل من هستم از گداهات مولای إنی أحد لسائلین علی بابک روزیمه تو دستات فرزقی بین یدیک یا مولا لک لبیک یا مولا لک لبیک السلام علیکم یا اهل بیت النبوة السلام علیکم یا اهل بیت النبوة یا رجاء فؤادی تو نور چشم جوادی یا رجاء فؤادی یا نور عین الجواد ردم نکن از در خونه ات امام هادی لا تطردنی من بابک أیها الإمام الهادی محتاج یک نگاتم دلتنگ سامراتم إنی محتاج إلی نظرة منک و مشتتاق إلی سامرتک گریون روضه هاتم و باک علی مصیبتک یا مولا لک لبیک یا مولا لک لبیک السلام علیکم یا اهل بیت النبوة السلام علیکم یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة یا اهل بیت النبوة

لیست پخش صوتی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به