رد پایش همه جا قبله نما میسازد امام هادی

860 مشاهده
0 نظر
برچسب ها
متن قطعه : رد پایش همه جا قبله نما میسازد امام هادی

رد پایش همه جا قبله نما میسازد امام هادی خطی از جامعه است جامعه را میسازد امام هادی خادم خانه اش از خاک طلا میسازد امام هادی کرمش نیز به شدت به گدا میسازد امام هادی بی سبب نیست اگر عادتش احسان شده است نوه ارشد آقای خراسان شده است امام هادی یا امام هادی یا امام هادی بر سرم سایه ایوان طلایی دارم گوشه صحن عجب حال و هوایی دارم از سر سفره او عجب نان و نوایی دارم سامرایی ام و عادت به گدایی دارم سامرا کرببلایی به نظر میآید این دو شش گوشه به دنیا چقدر می‌آید یا امام هادی یا امام هادی شیعیان تا به ابد بر سر پیمان هستند تو اگر امر کنی گوش به فرمان هستند صف به صفش مردم ایران هستند که به فرماندهی شاه خراسان هستند سخت سیلی زده بر بی ادبان با ادبش هرکه لبیک یا علی النقی آید به لبش با امام هادی یا امام هادی

لیست پخش صوتی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به