زهرا که جای خود بگویم از حسن جانش - رضا نریمانی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : زهرا که جای خود بگویم از حسن جانش

زهرا که جای خود بگویم از حسن جانش حاتم گدای خانه ی طفل دبستانش از حسینش ارث برده اوج احسان را وقتی نمیزد تازیانه چهار پایان را در چشم اهل آسمان خیلی عزیزش کرد تقسیم کار خانه وقتی با کنیزش کرد از برکت خدمت به روی علم الانسان خدمت گزار خانه اش شد حافظ قرآن

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به