شمس فلک نشین کجا ذره کمترین کجا

2389 مشاهده
0 نظر
برچسب ها
متن قطعه : شمس فلک نشین کجا ذره کمترین کجا

میزنم فریاد از عمق وجود بی تو بانو هیچ دنیایی نبود شمس فلک نشین کجا ذره کمترین کجا عشق علی خوش اومدی شما کجا زمین کجا سحر نبی اومده الحمد لله دلبر علی اومده الحمد لله مادر حسن و حسین الحمد لله نور ازلی اومده الحمد لله امام آفرین کجا وصف کجا یقین کجا عرش کجا فرش کجا شما کجا زمین کجا ناموس خدا اومده تبارک‌ الله ام النجبا اومده تبارک ‌الله مادر امام زمان تبارک‌ الله ام ابیها اومده تبارک ‌الله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به