شد شب تولد بهترین بانو

برچسب ها
متن قطعه : شد شب تولد بهترین بانو

شده شبِ تولده بهترین بانو زنی که عالم میزنه، محضرش زانو عشقِ علی و مصطفاس پس دیگه جاشه صده و سی و پنج بار بگو، فاطمه یا هو اومده بنتِ نبی بهش میگن، اُمِّ اَبی حضرتِ زهرا کوثره مولا مادره ساداته و انسیه حورا دختره احمد یاسِ محمد شده نازل از خودِ، خالقِ سرمد خوش اومدی یا حضرتِ زهرا

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به