ستاره بریزید آمد ماه عالمین

1790 مشاهده
0 نظر
برچسب ها
متن قطعه : ستاره بریزید آمد ماه عالمین

ستاره بریزید آمد ماه عالمین ساقی بده جامی آمد مادر حسین گل طاها ام ابیها حضرت زهراخوش آمدی ستاره بریزید آمد ماه عالمین ساقی بده جامی آمد مادر حسین به زمین و به کائنات همه گویند این کلمات گل حیدر سوره ی کوثر عشق پیمبر خوش آمدی ستاره بریزید آمد ماه عالمین ساقی بده جامی آمد مادر حسین

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به