زهرا اومده بانی خلقت به دنیا اومده

برچسب ها
متن قطعه : زهرا اومده بانی خلقت به دنیا اومده

مادر اومده کوثر ساقی کوثر اومده صاحب خاک این کشور اومده مادر اومده زهرا اومده مقصود علم الاسماء اومده معنی اسماء الحسنی اومده زهرا اومده مادر بارون مادر دریا مادر ارباب یا حضرت زهرا عشق یعنی جنت زیر پای مادر عشق یعنی دستت تو دستای مادر عشق یعنی لبخند زیبای مادر عشق یعنی مادر مادر فاطمه چشم انتظارم تو محشر فاطمه میگیری دستم رو آخر فاطمه مادر فاطمه زهرا فاطمه زیبا ترین اسم دنیا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه زهرا فاطمه مادر بارون مادر دریا مادر ارباب یا حضرت زهرا

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به