باز سر و کله دلم با شور عشق افتاده

1522 مشاهده
0 نظر
برچسب ها
متن قطعه : باز سر و کله دلم با شور عشق افتاده

باز روزگار دلم تو نور عشق افتاده میزنم فریاد از عمق وجود بی تو بانو هیچ دنیایی نبود شمس فلک نشین کجا ذره کمترین کجا عشق علی خوش اومدی شما کجا زمین کجا سحر نبی اومده الحمد لله دلبر علی اومده الحمد لله مادر حسن و حسین الحمد لله نور ازلی اومده الحمد لله ای همه نفسام به فدای تو ای مادر ای شده وا گره هام به دعای تو ای مادر اومدی از عرش ای بانوی علی با تو معلوم ِ نیروی علی امام آفرین کجا وصف کجا یقین کجا عرش کجا فرش کجا شما کجا زمین کجا ناموس خدا اومده تبارک الله ام النجبا اومده تبارک الله مادر امام زمان تبارک الله ام ابیها اومده تبارک الله ای مادر خورشید مادر مهتاب یا زهرا ای مادر هستی مادر ارباب یا زهرا شب میلادت یا ام الشهدا یا نجف خوب ِ یا کرب و بلا بانوی عالمین کجا بنده خاک نشین کجا انس کجا حور کجا شما کجا زمین کجا شکر خدا که اومدی الحمد لله یه سری به عالم زدی الحمد لله تو که برای مرتضی الحمد لله آینه تمام قدی الحمد لله الذی خلق النور الحمد لله الذی بذل عشق الحمد لله الذی خلق الزهرا الحمد لله الذی بذل عشق الحمد لله

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به