آرامشم، بنفسی انت و اهلی و مالی - محمد رضا نوشه ور

برچسب ها
متن قطعه : آرامشم، بنفسی انت و اهلی و مالی

آرامشم بنفسی انت و اهلی و مالی اومدم پیشت با دستای خالی تو اقیانوس رحمتی زلالی آقای من آقای من من آرامش دارم کنج صحن گوهرشاد تو از پنجره ی فولاد ت وکربلامو گرفتم تو خیلی آقایی تو رئوف آل طاهایی

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به