نشستم عشق را معنا کنم - محمد رضا نوشه ور

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : نشستم عشق را معنا کنم

نشستم عشق را معنا کنم دل گفت یا زینب نشستم دیده را دریا کنم دل گفت یا زینب نشستم یادی از زهرا کنم دل گفت یا زهرا قیامت خواستم برپا کنم دل گفت یا زینب

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به