آب روون می بینم - محمد رضا نوشه ور

برچسب ها
متن قطعه : آب روون می بینم

آب روون میبینم یاد لبات می افتم یاد لبهای خشکِ، خودت و بچه هات میفتم برات گریه کردم روضه میخوندن از غم کربلات، گریه کردم برای تشنگیت کنار فرات، گریه کردم برات گریه کردم برا سکینه روضه خوندی باهات، گریه کردم رمق دیگه تو چشمات نبود به جات، گریه کردم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به