برای روضه نشستیم و روضه خوان آمد - میثم مطیعی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : برای روضه نشستیم و روضه خوان آمد

برای روضه نشستیم و روضه خوان آمد صدا گرفته بود غمگین ناتوان آمد نشست و گفت سلام و علیک یا عطشان سلام حضرت لب تشنه روضه خوان آمد سلام حضرت شیب الخضیب مقتل ها نوشته اند چه بر روزگارتان آمد نوشته اند مقاتل ظهر روز دهم چه روضه که از این داغ بر زبان آمد

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به