چه حال خوبی دارم من در آسمون باز امشب - رضا نریمانی

2436 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : چه حال خوبی دارم من در آسمون باز امشب

چه حال خوبی دارم من در آسمون باز امشب
 دوباره حیدر بابا شد می ذاره اسمش رو زینب 

دلبر حسین اومد ماه خونه حیدر دل خوشی
 داداش آروم دل مادر گل گل گل گلدون حسین

 اومده مژده بدید جون حسین اومده بازم مدینه پر شد
 از بوی یاس زینب خاتون حسین اومده

 آب زنید راه را آب حیات آمده کوثر کوثر
 نبی علی صفات آمده دل و دلدار اومده

 برای حسین یار اومده عشق علمدار اومده عشق علمدار اومده

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به