با سعادت هر کسی زیر سایت - محمد رضا نوشه ور

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : با سعادت هر کسی زیر سایت

با سعادت هر کسی زیر سایت لطف تو بی نهایت وقتی که دارت تو رو خیالم آقا راحت سایه رو سرمه همه باورم همه زندگی من و مادرم کی گفته که بی حرم دل و دلبرم جای پاش خوبه رو سرم تو که آخه کاری غیر از کرم نداری چجوری قبول کنم که حرم نداری

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به