زندگی جمعی مهمترین عامل پیشرفت - حجت الاسلام پناهیان

برچسب ها
متن قطعه : زندگی جمعی مهمترین عامل پیشرفت

در آخر الزمان مشخص می شود که زندگی جمعی مهمترین عامل پیشرفت می باشد. یعنی در آخر الزمان وضعیت قدرت و ضعف مشخص می شود. استضعاف از بین می رود. مستضعفین وارثان زمین می شوند. اتفاق بر این معنی بین دینداران امر مسلمی است. استضعاق چگونه از بین می رود و چگونه به قدرت می رسیم؟ برای این کار دین یک طرح مشخص دارد. اندیشمندان اسلامی غالبا قبول نمی کنند و می گویند شدنی نیست. حل طرح دین چیست؟ در دو گام توضیح داده شده است. گام اول بسیار سخت می باشد.گام دوم تا حدی آسانتر است. آیا طرحی وجود دارد که استکبار در جامعه بشری از بین رود؟ عالی ترین مرتبه عدالت خواهی درخواست و مطالبه عدالت سیاسی است که سر منشاء همه عدالت هاست.در دین عدالت خواهی سفارش شده البنه نه هر دینی فقط دین اسلام یعنی کسانی که دور ائمه را گرفته اند. سخت ترین دستور دین همین است. با شهادت و شهادت طلبی نمی شود این را انجام داد و حتی تنها با انجام دستورات دین حل نمی شود. طرح دین برا یاینکه قدرت به دست مردم برسد چیست؟ گفته شد که بخشی از آن این است که ار یک از ما قدرتمند شویم مثلا گناه نکنیم تا قدرتمند شویم . حتی رفتار خوب برآمده از ضعف هم فایده ندارد.چه چیز قدرت را از طواغیت می گیرد؟ خداوند می فرماید: منت می گذارد خدا بر مستضعفین که وارثان زمین شوند که این پروژهامام زمان است. یعنی اتحاد بین مردم در حد زندگی جمع و مواسات و ایثارگرانه. همچنین فرموده : به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید. تنها عاملی که باعث ذلت و فلاکت می شود همین تفرقه است.

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
احکام روزه

احکام روزه

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
بهار حقیقی وجود انسان

بهار حقیقی وجود انسان

شیخ حسین انصاریان
محفل معارفی حرم مطهر

محفل معارفی حرم مطهر

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
شرایط امام جماعت

شرایط امام جماعت

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
محفل معارفی حرم مطهر

محفل معارفی حرم مطهر

حجت الاسلام بندانی نیشابوری حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
فضای مجازی در ایران

فضای مجازی در ایران

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به