بال پرواز گشایید - مهدی رسولی

149 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : بال پرواز گشایید

بال پرواز گشایید که گرها باقیست بعد از این باز سفر ها باقیست پشت بتها نشود راست پس از ابراهیم بت شکن رفت ولی بت شکن باقیست جنگ پایان پدرهای سفر کرده نبود شور آن واقعه در جان پسرها باقیست گفت فرزانه ای امروز شما عاشوراست جبهه باقیست و شمشیر و سپرها باقیست

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به