سه ساعت شلوغ تو گودال زبونم لال - حسین طاهری

36 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : سه ساعت شلوغ تو گودال زبونم لال

سه ساعت شلوغ تو گودال زبونم لال چقدر طول کشیده این جنجال زبونم لال داره میاد اسب پریشون یال زبونم لال وای نکنه تنش شده پا مال زبونم لال یکی بگه چه خبره غروب عاشورا یا صبح محشره یکی بگه چه خبره ریختن سر برادرم چند نفره یکی بگه چه خبره دعوای صد نفر برای یه سر یکی بگه چه خبره یکی میخواد انگشترش رو ببره حیسنم ای غریبم ای غریبم حسینم حسینم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به