عاشقات می خونن سائلات می خونن - مهدی اکبری

21 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : عاشقات می خونن سائلات می خونن

عاشقات می خونن سائلات می خونن همگی به عشق کربلات میخونن ساقی کربلا عباس عباس استوره ی وفا عباس عباس

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به