از آب هم مضایقه کردند کوفیان - امیر حسینی

35 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : از آب هم مضایقه کردند کوفیان

از آب هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا چون تشنگان هنوز به ایوب میرسند فریاد العطش ز بیابان کربلا

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به