یادگار حسن ذوالفقار حسن - مهدی سلحشور

56 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : یادگار حسن ذوالفقار حسن

یادگار حسن ذوالفقار حسن میره میدون پر شوره واسه یاری ولی تو رگای تو میجوشه عمری خون علی جون میذارم پای دلدار دیگه این و وقت پیکار روح آن شیر جمل زنده در این جان و تن است بشناسید مرا نام من ابن الحسن است یاحسن یاحسن یاحسن یاحسن

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به