امیر بی سپاه نیا که مال و جاه - ابوذر بیوکافی

برچسب ها
متن قطعه : امیر بی سپاه نیا که مال و جاه

امیر بی سپاه نیا که مال و جاه غصه اهل کوفه شد قلوبهم معک و سیوفهم علیک قصه اهل کوفه شد با دست بیعتی که به دست ما گذاشتن حالا ما رو تنها گذاشتن اونایی که نامه نوشتن رو وعده هاشون پا گذاشتن برگردد حسین می بینی دریای خون برگرد حسین می بینی داغ جوون حسین پدر و مادرم به فدات

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به