ولایت داری بر همه عالم ما نداریم یک ذره تردید - مهدی اکبری

89 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : ولایت داری بر همه عالم ما نداریم یک ذره تردید

ولایت داری بر همه عالم ما نداریم یک ذره تردید جمال خدامونو میشه تو جمال علی دید دل نشین ترین ترانه نغمه ی عاشقانه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به