خانواده - حاج علی قربانی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : خانواده

پیغمبر اکرم در یک روایتی میفرمایند که اگر شخص عذبی از دنیا رود اگر به او اجازه دهند برگردد و بتواند برگردد ،اولین کاری که او میکند این است که میرود و ازدواج میکند. چون قتی میره تو عالم برزخ متوجه نواقصی میشه که این نواقص مرتفع نمیشه مگر در سایه ازدواج....

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
دوای درد

دوای درد

حنیف طاهری
نماهنگ دیدار به قیامت

نماهنگ دیدار به قیامت

محمد ابراهیمی اصل
راستگویی

راستگویی

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
حقوق مردم

حقوق مردم

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
تقیه

تقیه

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به