همه از من بگسسته اند - مهدی اکبری

30 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : همه از من بگسسته اند

همه از من بگسسته اند دل من را بشکسته اند مثل بابای من علی هر دو دستم را بسته اند

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به