قيامت - حجت الاسلام حسینی قمی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : قيامت

سوال – در مورد اسامي روز قيامت توضيحاتي بفرماييد. پاسخ –پيامبر فرمود: به زميني ها رحم کنيد تا آسماني ها به شما رحم کنند. ملت ما در ماه رمضان به زميني ها رحم کردند قطعا رحمت آسماني ها هم شامل حال آنها خواهد شد. در روايتي پيامبر فرمود: کسي که مالش را در راه خير مصرف نکند، خداوند مالش را در راه شر قرار مي دهد. اين يک سنت الهي است که اگر کسي مالش در راه خدا بدهد خدا هم به او مي دهد. پس اگر کسي مالش را در راه خير ندهد به راه شر مي رود. اين فرصت هميشه برقرار است و شما مي توانيد به کمک هاي تان ادامه بدهيد. در سوره غافر که چهلمين سوره قرآن است هشت اسم از اسامي قيامت آمده است. غافر يعني آمرزنده. خداوند در سوره غافر، سوره توبه و الرحمن خودش را معرفي مي کند که همه را مورد رحمت و مغفرت قرار مي دهد .در قرآن سوره اي بعنوان شديد العقاب نداريم البته آيات عقاب داريم. واژه ي غفور و غفار 72 بار در قرآن آمده است. غفور صيغه ي مبالغه است يعني خداوند بسيار آمرزنده است. قرآن مي فرمايد: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. روايت داريم که رحمت خداوند بر عقابش مقدم است. پس همان خدايي که قابل التوب و غافر الذنب است شديد العقاب هم هست. در دعاي افتتاح هم در مورد رحمت و هم در مورد غضب خداوند صحبت شده است. ما هم به رحمت الهي و هم به غضب الهي نياز داريم. در آيه 15 سوره غافر داريم: خداوند درجات مومنين را بالا مي برد،...روز قيامت روز ديدار( يوم التلاق )است. هدف ارسال رسل، انذار بوده است. يعني مردم از روز ملاقات بترسند. مفسرين مي فرمايند که ملاقات بندگان با خداوند ،ملاقات ظالم و مظلوم، ملاقات خلق اول و آخر و ملاقات انسان با اعمالش و ... است. فردي به پيامبر گفت: به من نصيحتي بفرما .پيامبر فرمود: بترس از روزي که انسان اعمال و خداي خودش را ملاقات مي کند. در دعا داريم : خداي روزي که من همه را ملاقات مي کنم...در دنيا ممکن است که فردي جرمي مرتکب بشود و فرار کند ولي در قيامت همه باهم جمع مي شوند و همديگر را ملاقات مي کنند. آيه 16 سوره غافر مي فرمايد: قيامت يومهم البارزون است. در اين مورد چند تفسير وجود دارد: روزي که همه ي مردم در قيامت ظاهر مي شوند و حضور پيدا مي کنند. در آيه 21 سوره ابراهيم هم داريم: همه ي مردم در قيامت حاضر مي شوند. تفسير ديگر اين است که قيامت روزي است که حالت کسي بر ديگري مخفي نمي ماند مثل آيه 9 سوره طارق است که مي فرمايد: يوم تبلي السرائر. ممکن است که در دنيا ما را بهترين انسان بدانند زيرا خودمان را خوب نشان داده ايم ولي در قيامت باطن ما آشکار مي شود. اينکه در قيامت همه از هم فرار مي کنند بخاطر اين است که همه مي خواهند باطن شان که ظاهر شده، آنها را رسوا نکند. حتي پدر و مادر از فرزندان فرار مي کنند تا باطن آنها مشخص نشود. همه ي نقش ها براي دنياست که باعث نفاق مي شود. قيامت محل رسوايي است. ستاريت خداوند براي دنياست ..

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به