اضطرار گام اول است - شیخ علی صفایی حائری

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : اضطرار گام اول است

انسان میتونه که با وجود یقین از ولی چشم میپوشه....

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به