الهی گدی اصغریم - سلیم موذن زاده

1075 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : الهی گدی اصغریم

الهی گدی اصغریم شفق قرالدی گلمدی اورک ده گالدی الری شفق قرالدی گلمدی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به