بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم - حنیف طاهری

103 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم کز بهر جرعه ای همه محتاج این دریم روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم محبت تو نه امروز کرده جا به دلم که من به روی تو عاشق شدم ز روز الست به دوستی تو هم گر به پای دار برند من آنی ام که به دارم تو را ز دامان دست

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به