منم گدای اون مردی - مجید بنی فاطمه

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : منم گدای اون مردی

منم گدای اون مردی که آقای همه مرداست تو کشته مرده هاش قلبم شبیه قطره تو دریاست نوشته روی پیشونیم غلام حضرت عباس محال هیچکس کرامت ندیده باشه از اباالفضل رنگ بهشت و نمیبینه هر کی جداشه از اباالفضل یا عزیز یا اباالفضل یا دلیل یا اباالفضل الدخیل یا اباالفضل

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به