دستام و بگیر آقای دلم - مهدی رسولی

برچسب ها
متن قطعه : دستام و بگیر آقای دلم

دستام و بگیر آقای دلم این بار اومدم با پای دلم با تو خودم و پیدا میکنم چشمام و برات دریا میکنم خودم و نوکر در خونه ات شمردم تموم خونوادم و به تو سپردم اقا اگه یه وقتایی جوونی کردم تو دستم و گرفتی من زمین نخوردم

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به