ما هم‌نشین شدیم به افطار این و آن - محمود کریمی

57 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : ما هم‌نشین شدیم به افطار این و آن

ما هم‌نشین شدیم به افطار این و آن چون غافلیم از تو؛ گرفتار این و آن ما شکل روزه‌داریمان، فرق می‌کند الگو گرفته‌ایم ز رفتار این و آن تکلیفمان، اطاعت از سیره‌ی شماست امّا شدیم تابع کردار این و آن دلتنگ دیدن تو نگشتیم، درعوض رفتیم عاشقانه به دیدار این و آن کاری که خواستی تو، زمینش گذاشتیم رفتیم با بهانه، پی کار این و آن ما جای دستگیری و وا کردن گره تفریحمان شده فقط آزار این و آن شرط قبول هر عمل، اخلاص بود و ما یک‌عدّه خیّریم در انظار این و آن با معصیّت ز چشم تو افتاده درعوض قیمت گرفته‌ایم به بازار این و آن قرآن میان خانه‌ی ما، خاک می‌خورد دل داده‌ایم بس‌که به گفتار این و آن آقا! خلاصه، بندگی ما درست نیست ما تکیه داده‌ایم به دیوار این و آن اثبات کرده مادرتان؛ هرکسی نشد یار امام خویش، شود بار این و آن امّا قسم به چادر خاکی مادرت ما دست ردّ زدیم به اصرار این و آن هرکس‌که شد غبار عبای ابوتراب رو هم نمی‌کند سوی دربار این و آن باید شبیه مادرتان لحظه‌ی هجوم سینه سپر کنیم به مسمار این و آن

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
مناجات حضرت علی (3)

مناجات حضرت علی (3)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (2)

مناجات حضرت علی (2)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (1)

مناجات حضرت علی (1)

محمود کریمی
دعای کمیل (3)

دعای کمیل (3)

محمد حسین پویانفر
دعای کمیل (2)

دعای کمیل (2)

محمود کریمی
دعای کمیل (1)

دعای کمیل (1)

مهدی نجفی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به