همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی - رضا هلالی

برچسب ها
متن قطعه : همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گویی بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به