چه حس خوبیه

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

چه حس خوبیه که زیر سایه ام حرم تو قلبمه با تو همسایه ام حواست بوده و حواست هست به من ندارم حسرتی تویی سرمایه ام نفس هامو بگیر از من اما نگاهت رو نگیر از من آقا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه