شب تا صبح میخونم برات لالایی

شب تا صبح میخونم برات لالایی

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

شب تا صبح میخونم برات لالایی من پای این نیزه تو اون بالایی آروم جون رباب با لالایی مادر بخواب ببین به یاد توئه هر کی بنوشه یک قطره اب بخواب کنار عمو خواب فرات و ببین منم دعات میکنم سرت نیفته زمین لالا لالا گل عطشان و خسته سرت رو نیزه دار رو نیزه بسته