امام حسین میدونی که فقط تو رو میخوام حسین

امام حسین میدونی که فقط تو رو میخوام حسین

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

امام حسین میدونی که فقط تو رو میخوام حسین همه میرن تو میمونی برام حسین دو سال بیقرار کربلام حسین فقط حسین غیر تو چیزی نمیخوام ازت حسین زندگی ما شده خط به خط حسین تویی فقط مسیر بی غلط حسین عشقت آقا برای ما تنها عشق مقدس این که میگم حسین حسین تو این دنیا برام بسه