کجا سر بزارم که آروم بگیرم

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

کجا سر بزارم که آروم بگیرم کنار تو مهمون شمشیرو تیغم ببین خواهرت رو که میگه اسیرم الهی بمیرم منو تنها رها کردی یادت باشه قرار بود بری برگردی یادت باشه وقتی که تو علم داری و شکسته بالی من چطوری برم خیمه با دستای خالی بعد از تو غربت و خسته حالی پسر مادرم از دستم رفت همه لشکرم ازدستم رفت وای برادرم ازدستم رفت

قطعاتمرتبط

مشاهده همه