جوونه بابا رفته توون بابا رفته

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

جوونه بابا رفته توون بابا رفته بعیده بی تو زنده بمونه بابا عصای پیریمو ازم گرفتن بابا جلو چشای من بابا تو رو زدن یعنی باباتو کشتن بابا لیلای حرم رعنای حرم پسرم پسرم پسرم بی تو چه کنم آقای حرم پسرم پسرم پسرم نفس بابا رفته یکی به دادم باید برسه بابا تو یک عبا نمیشه جا علی اکبرها داری میریزی از رو دستا واسه جمع آوری تو یه لشگر میخوام تو صد نفرو من یک نفرم پسرم پسرم پسرم بی تو چه کنم جسمت رو چه جور خیمه ببرم پسرم پسرم پسرم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه