الحمد لک حمد الحامدین

الحمد لک حمد الحامدین

محسن عرب خالقی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

الحمد لک حمد الحامدین شکرا الشاکرین مسلمون توام معز المومنین به فدای تو سر و جان و تنم تو هوای غم تو پر میزنم به نیابت شاه کربو بلا اسمت و مینویسم روی کفنم ای جان حسن سنه قوربان حسن هستی کریم مثل قرآن حسن ذکر حسین حسن جان حسن