حرز بازوش نامه حسن

حرز بازوش نامه حسن

محسن عرب خالقی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

حرز بازوش نامه حسن به تن کرده جامه حسن کلاه خودش عمامه حسن کربلا ادامه جمل شد و قاسم ادامه حسن مرحبا عزال خیمه ها سحر کربلا آیینه تمام قد مجتبی یا معز المومنین روی لب قاسم لشکری کرده فرار با غضب قاسم