هم پریشان حسینم هم پریشان حسن

هم پریشان حسینم هم پریشان حسن

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

هم پریشان حسینم هم پریشان حسن ای به قربان حسین و ای به قربان حسن روز اول مادرم چشمان من را نذر کرد این یکی ان حسین و این یکی آن حسن هر شبی که فاطمه بر روضه هامان میرسد هست گریان حسین و هست گریان حسن