به سرازیری باب القبله

به سرازیری باب القبله

محسن عرب خالقی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

به سرازیری باب القبله تو سرازیری قبرم اقا من و تنها نگذار به شلوغی شب های جمعت تو شلوغی قیامت اقا من و تنها نگذار منو تنها نگذار من از این تنهایی میترسم من و تنها نگذار بی تو از هر جایی میترسم آبرو داری کن که من از رسوایی میترسم