بگرد تو حرم دوای دردتو پیدا کن

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

بگرد تو حرم دوای دردتو پیدا کن بگرد تو حرم دل شکسته رو دریا کن بگرد تو حرم بهشت همینه تماشا کن عشق فقط کربلا عشق فقط یا حسین ینی تا نفس داری بمونی با حسین کجا میخوای بهتر از حرم چی بهتر از سایه ی علم چیکار داری با این آدما بمون توی صحن کربلا کربلا کربلا... بگرد تو حرم سیاهیارو ببین نوره بگرد تو حرم میبینی غصه ازت دوره بگرد تو حرم حسین مقصد و منظوره عشق فقط این ضریح عشق فقط این علم عشق ینی کربلا همیشه باشه تو دلم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه