چه آرزوها داشتم گفتم میای دنبالم

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

چه آرزوها داشتم گفتم میای دنبالم میام تو شهر شامو به بودنت می بالم میریم تو شهر شامو به بودنت می بالم سرتو رو طبق سر من رو تنم برازخم لبات رو لبام میزنم حالا من موندمو سر تو ببینم رقیه دخترتو باید امشب منو ببری تا که راحت شه خواهر تو بابا بابا بابا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه