تا که اسمتو می برم گریه می کنم بی هوا

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

تا که اسمتو می برم گریه می کنم بی هوا چقدر حالمو خوب کرده این حسین حسین گفتنا مگه اسمت چی داره که دلم آشوب میشه تا دم مرگم پیشت باشم چقدر خوب میشه همین اشکای چشمام زیارت محسوب میشه در خونه ات هر کی نوکر باشه محبوب میشه من از تو دل نمی کنم با تربت تو ساختنم تا وقتی که نفس بدی من سینه می زنم آقام حسین حسین حسین .... من که از همون بچگی عشق تو توی خونمه چیکار کنم با این دوری که درد بی درمونمه اگه این درد دوری برای من کابوسه تو هوامو داری چون قلبم باهات مأنوسه دیگه دارم میمیرم داره این دل می پوسه بیشتر از هر سال آقا بی قراره پابوسه ارباب خوب و نازنین حال خرابمو ببین درمون من زیارته اونم تو اربعین آقام حسین حسین حسین ....

قطعاتمرتبط

مشاهده همه