امام حاضر سرت سلامت

مهدی حسینی

سال 1400

متن قطعه:

امام حاضر سرت سلامت روضه خون تویی گریه کن فاطمه سینه زن منم نوحه خون فاطمه سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به جسم بی سر حسین به جسم بی سر حسین سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به اشک مادر حسین به اشک مادر حسین دوباره ماه غم تو سر زد دوباره از راه محرم اومد کربلا شده روضه های ما حسین گریه میکنم با نوای یاحسین سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلای اطهرت به کربلای اطهرت سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به پیکر مطهرت به پیکر مطهرت سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به جسم بی سر حسین به جسم بی سر حسین سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به اشک مادر حسین به اشک مادر حسین بار مصیبت رو شونه هاته گریه ات برای مخدراته ذکر این شبا عمه جان زینبه مثل فاطمه قد کمان زینبه سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به تل زینبیه ات به تل زینبیه ات سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به ناله ی سکینه ات به ناله ی سکینه ات سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به جسم بی سر حسین به جسم بی سر حسین سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به اشک مادر حسین به اشک مادر حسین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه